Šarkinas, A.

Žalio pieno mikrobinio užterštumo šaltiniai ir jo nustatymo metodai [Sources of microbial contamination in raw milk and methods of their detection]

Select year