Ambrazaitienė, D.

Aplinkos sąlygų įtaka ankštinių augalų simbiotinio azoto fiksavimo intensyvumui [Impact of environmental conditions on the efficiency of symbiotic nitrogen fixation for legume plants]

Select year