Stakvilevičienė, S.

Aplinkos sąlygų įtaka cerkosporinių grybų išplitimui Lietuvoje [Influence of environmental conditions on the distribution of the cercosporoid fungi in Lithuania]

Select year