Šalomskienė, J.

Į pieną patenkančių antimikrobinių medžiagų šaltiniai ir metodai joms nustatyti [Sources of antimicrobials in milk and methods for their detection]

Select year