Galvydis, J.

Fitoindikatorių panaudojimas imunologiniams obelų paprastojo vėžio (Nectria galligena Bres.) tyrimams [Application of phytoindicators for immunological investugations of apple-tree European canker (Nectria galligena Bres.)]

Select year