Stankevičienė, E., Sniečkienė, V., Lugauskas, A.

Mikromicetai, išskirti iš Ficus genties augalų rizosferos [Micromycetes isolated from rhizosphere of the Ficus genus plants]

Select year