Dobilas, J. A., Barzelis, L., Ružauskas, M., Virgalis, M.

Epizootiniai gyvulių ir paukščių užkrečiamųjų ligų tyrimai, išskirtų mikroorganizmų identifikavimas bei jų saugojimas mikroorganizmų kolekcijoje [Epizootic investigations of infectious animal and fowl disaeses, identification of the isolated microorganisms and their storage in the microorganism collection]

Select year