Krevš, A., Paškauskas, R., Šulijienė, R.

Planktoninių dumblių ir bakterijų trofinių ryšių ypatumai mezotrofinio ežero litorelėje [Peculiarities of trophic relations between planktonic algae and bacteria in littoral zone of mezotrophic lake]

Select year