Bandzaitienė, Z., Labokas, J.

Bruknės (Vaccinium vitis-idaea L.) veislių, morfotipų, bei varietetų augimo ir derėjimo palyginamieji tyrimai [Comparative studies on growth and fruiting of lingonberry (Vaccinium vitis-idaea L.) cultivars, varieties and morphotypes]

Select year