Markevičius, V.

Nauji duomenys apie Phyllosticta Pers. ir Phoma Fr. genčių grybus Lietuvoje [New data on the Phyllosticta Pers. and Phoma Fr. genera fungi in Lithuania] 

Select year