Sinkevičienė, Z.

Vandeninės plaumuonės (Nymphoides peltata (S. G. Gmelin) O. Kuntze) bei jos bendrijų paplitimas ir būklė Lietuvoje [Distribution and state of Nymphoides peltata (S. G. Gmelin) O. Kuntze and its communities in Lithuania]

Select year