Patalauskaitė, D.

Paprastojo skroblo (Carpinus betulus L.) radimvietė už arealo ribos [Locality of Carpinus betulus L. behind the areal border]

Select year