Lugauskas, A., Repečkienė, J., Krasauskas, A., Zvicevičius, E.

Micromycetes affecting nuts, maize and barley used for food and animal feed [Mikromicetai pažeidžiantys maistui ir pašarams skirtus riešutus, kukurūzus ir miežius]

Select year