Bridžiūvienė, D., Lukoševičiūtė, L., Lugauskas, A.

Fungi from the decaying wood and their interspecific relation. [Pūvančios medienos mikromicetai ir jų tarprūšiniai santykiai]

Select year