Radušienė, J., Vaičiūnienė, J.

Conservation of medicinal and aromatic plant genetic resourses in Lithuania [Vaistinių ir aromatinių augalų genetinių išteklių išsaugojimas Lietuvoje]

Select year