Ložienė, K., Vaičiūnienė, J.

Keturbriaunio čiobrelio (Thymus pulegioides L.) vidurūšinė ivairovė ir augimviečių charakteristika [Intraspecific diversity of Thymus pulegioides L. and characteristics of habitats]

Select year