Vol. 15 (1) 2009

Rašomavičius, V., Jukonienė, I., Čiuplys, R., Matulevičiūtė, D., Patalauskaitė, D., Sinkevičienė, Z., Gudžinskas, Z., Ryla, M.

Diversity and conservation value of habitats in Girutiškis Strict Nature Reserve (Eastern Lithuania) [Girutiškio rezervato (Rytų Lietuva) buveinių įvairovė ir gamtosauginė vertė]

Select year