Kostkevičienė, J., Špakaitė, I.

Diversity and distribution of the genus Nostoc in Lithuania [Nostoc genties rūšių įvairovė ir paplitimas Lietuvoje]

Select year