Supplementum 7 (2005)

Raila, A., Lugauskas, A., Survilienė, E., Repečkienė, J., Novošinskas, H., Zvicevičius, E., Šidlauskienė, A.

Potato contamination with micromycetes during harvesting and storage [Bulvių užterštumas mikromicetais derliaus nuėmimo ir sandėliavimo technologinių procesų metu]

Kačergius, A., Lugauskas, A., Levinskaitė, L., Varnaitė, R., Mankevičienė, A., Bakutis, B., Baliukonienė, V., Brūkštienė, D.

Screening of micromycetes producing toxic substances under various conditions [Mikromicetų, įvairiomis sąlygomis gaminančių toksiškas medžiagas, atranka]

Select year