Raila, A., Lugauskas, A., Survilienė, E., Repečkienė, J., Novošinskas, H., Zvicevičius, E., Šidlauskienė, A.

Potato contamination with micromycetes during harvesting and storage [Bulvių užterštumas mikromicetais derliaus nuėmimo ir sandėliavimo technologinių procesų metu]

Select year