Özdemir. C., Ereeş. F. S., Çam. S.

Cytogenetic effects of uranium on root tip cells of Vicia faba [Citogenetinis urano poveikis Vicia faba šaknų viršūnėlių ląstelėms]

Pasirinkite metus