Botanica žurnalas

Botanica

ISSN 2538-8649 (spausdintas žurnalas)

ISSN 25538-8657 (elektroninis žurnalas)


Vyriausiasis redaktorius dr. Zigmantas Gudžinskas

E-mail: botanica.lithuanica@gamtc.lt


Botanica (buvęs Botanica Lithuanica ISSN 2029-932X) yra tarptautinis periodinis Gamtos tyrimų centro mokslo žurnalas, įsteigtas ir pradėtas leisti 1995 m., tuometiniame Botanikos institute, nuo 2012 metų žurnalas yra atviros prieigos. Per metus išeina du leidinio numeriai anglų kalba.

Botanica žurnale spausdinami biomedicinos mokslo srities botanikos ir ekologijos krypčių originalūs ir apžvalginiai moksliniai straipsniai, trumpi pranešimai, apžvalgos ir informacija. BOTANICA skelbiami darbai apima algologijos, briologijos, lichenologijos, augalų fiziologijos, fitocenologijos, augalų ir grybų sistematikos ir taksonomijos, įskaitant fitovirusus, bei bendrosios botanikos, ekonominės botanikos ir botaninės įvairovės išsaugojimo temas.

Rankraščius recenzuoja ne mažiau kaip du anoniminiai Lietuvos ir užsienio šalių recenzentai; kitus rašinius recenzuoja redaktoriai. Atmetamų rankraščių skaičius sudaro 30 proc. Siekiant užtikrinti, kad žurnale Botanica paskelbtų straipsnių  turinys būtų originalus, visi gauti rankraščiai tikrinami  CrossCheck sistemoje.  CrossCheck leidžia nustatyti plagiatus ir užtikrinti paskelbtų straipsnių  originalumą ir aukštą kokybę.


Žurnalo metrika Vyriausiasi redaktorius dr. Zigmantas Gudžinskas

El. paštas: botanica.lithuanica@gamtc.ltGamtos tyrimų centras

Akademijos g. 2, 08412 Vilnius

Tel. (8~5) 272 92 57

El. paštas: sekretoriatas@gamtc.lt

Vyriausiasis redaktorius


Zigmantas Gudžinskas

Gamtos tyrimų centras, Vilnius, Lietuva

 https://orcid.org/0000-0001-6230-5924

Web of Science Researcher ID ABD-1843-2020

Scopus Author ID 15919286200


Redakcinė kolegija


Martynas Bučas

Klaipėdos universitetas, Klaipėda, Lietuva

 https://orcid.org/0000-0003-4668-5669


Kevin Cianfaglione

University of Lorraine, Metz, France 

 https://orcid.org/0000-0002-1336-1468

Web of Science Researcher ID AAL-8874-2020

Scopus Author ID 55645730000

 

Matej Dudáš

University of Pavol Jozef Šafárik, Košice, Slovakia 

 https://orcid.org/0000-0003-2446-9498

Scopus Author ID 55975933900

 

Gabriele Galasso

Museum of Natural History of Milan, Milan, Italy 

 https://orcid.org/0000-0002-2501-456X

Scopus Author ID 35763704900

 

Marija Gligora Udovič

University of Zagreb, Zagreb, Croatia

 https://orcid.org/0000-0002-1982-2528

Web of Science Researcher ID AAK-7730-2021

Scopus Author ID 13605503200

 

Martin Kukwa

University of Gdańsk, Gdańsk, Poland

 https://orcid.org/0000-0003-1560-909X

Web of Science Researcher ID X-9510-2019

Scopus Author ID 6603490036

 

Sergei L. Mosyakin

M.G. Kholodny Institute of Botany, Kyiv, Ukraine

 https://orcid.org/0000-0002-3570-3190

Web of Science Researcher ID L-9984-2019

Scopus Author ID 6602922742

 

Jurga Motiejūnaitė

Gamtos tyrimų centras, Vilnius, Lietuva

 https://orcid.org/0000-0002-6949-1990

Scopus Author ID 8934879200

 

Olha Mykhailenko

National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine

 https://orcid.org/0000-0003-3822-8409

Web of Science Researcher ID AAH-9238-2019

Scopus Author ID 57191992571

 

Dávid U. Nagy

Martin-Luther-University Halle, Halle (Saale), Germany

 https://orcid.org/0000-0001-7742-4459

Web of Science Researcher ID N-8697-2019

Scopus Author ID 56414387600

 

Robert Pal

Montana Technological University, Montana, USA

 https://orcid.org/0000-0003-2843-8517

 

Artur Pliszko

Jagiellonian University, Kraków, Poland

 https://orcid.org/0000-0003-3620-6695

Web of Science Researcher ID 0-8652-2018

Scopus Author ID 55340376300

 

Chayakorn Pumas

Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand

 https://orcid.org/0000-0002-1866-3641

Web of Science Researcher ID ABA-7314-2021

Scopus Author ID 36992486900

 

Alexander N. Sennikov

University of Helsinki, Helsinki, Finland

 https://orcid.org/0000-0001-6664-7657

Web of Science Researcher ID AAX-5035-2020

Scopus Author ID 57188534941

 

Iskren G. Sergiev

Institute of Plant Physiology and Genetics, Sofia, Bulgaria

 https://orcid.org/0000-0002-2420-9146

Scopus Author ID 6603230596

 

Filip Verloove

Meise Botanic Garden, Meise, Belgium

 https://orcid.org/0000-0003-4144-2422

Scopus Author ID 56044794900

 

Dalykiniai redaktoriai


Ilona Jukonienė

Gamtos tyrimų centras, Vilnius, Lietuva

 https://orcid.org/K0000-0002-0664-1402

Briologija, apsaugos biologija, augalų ekologija, pelkių augalija

 

Sigita Jurkonienė

Gamtos tyrimų centras, Vilnius, Lietuva

 https://orcid.org/0000-0002-1493-4782

Web of Science Researcher ID H-2649-2014

Scopus Author ID 6603128144

Ląstelės biologija, ekotoksikologija, augalų fiziologija ir ekofiziologija

 

Birutė Karpavičienė

Gamtos tyrimų centras, Vilnius, Lietuva

 https://orcid.org/0000-0001-5620-5775

Web of Science Researcher ID ABG-1519-2021

Scopus Author ID 22985270000

Ekonominė botanika, augalų morfologija, augalų anatomija

 

Judita Koreivienė

Gamtos tyrimų centras, Vilnius, Lietuva

 https://orcid.org/0000-0002-8156-7548

Teorinė ir taikomoji algologija

 


Agricola (National Agricultural Library)

CABI (over 50 subsections)

DOAJ

EBSCO (relevant databases)

EBSCO Discovery Service

Google Scholar

SCOPUS

Web of Science - Biological Abstracts

Web of Science - BIOSIS Previews
Atvira prieiga

Žurnalas Botanica taiko straipsnių atviros prieigos politiką. Autoriai išsaugo autorių teises į straipsnius. Juos galima kopijuoti, saugoti pasirinktose saugyklose ir viešai platinti.  Atviros prieigos žurnalų turinys laisvai prieinamas viesiems vartotojams, todėl yra didesnė tikimybė, kad žurnale paskelbti straipsniai bus labiau cituojami. 


Kopijavimo teisės

Žurnale Botanica paskelbtų straipsnių autoriai išsaugo autorines teises ir gali juos laisvai kopijuoti ir viešinti laikydamiesi  Creative Commons Attribution License (Attribution 4.0 International - CC BY 4.0) licencijos nuostatų, kurios leidžia neribotą straipsnių naudojimą, platinimą, kopijavimą ir saugojimą, jeigu nurodomas ir tinkamai cituojamas pirminis šaltinis. 

Literatūros sąrašo pavyzdžiai


Straipsniai žurnale


Dana E.D., Verloove F., Alves P., Heiden G., 2021: Senecio brasiliensis (Spreng.) Less. (Asteraceae), another potentially invasive alien species in Europe. – BioInvasions Records, 10(3): 521–536. https://doi.org/10.3391/bir.2021.10.3.02


EPPO, 2020: PM 9/9 (2) Heracleum mantegazzianum, H. sosnowskyi and H. persicum. – EPPO Bulletin, 50(3): 515–524. https://doi.org/10.1111/epp.12687


Straipsniai, paskelbti daugiau kaip 20 autorių


Chytrý M., Hennekens S.M., Jiménez-Alfaro B., Knollová I., Dengler J. et al., 2016: European Vegetation Archive (EVA): An integrated database of European vegetation plots. – Applied Vegetation Science, 19(1): 173–180. https://doi.org/10.1111/avsc.12191


Publikacijos, išspausdintos ne lotyniško pagrindo rašmenimis


Shevchyk V.L., Shevchyk T.V., 2019: [Phytocenotic characteristics of plant communities with Amorpha fruticosa (Fabaceae) in the Middle Dnipro area (Ukraine)]. – Ukrainian Botanical Journal, 76(1): 42–51. https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.01.042


Spausdinti priimti straipsniai


Badalamenti E., 2021: First record of Heptapleurum arboricola Hayata (Araliaceae) as a casual non-native woody plant in the Mediterranean area. – BioInvasions Records, 10 (in press).


Autorinės knygos


Stuessy T.F., 2009: Plant Taxonomy. The Systematic Evaluation of Compatative Data (2nd ed.). New York.


Redaktorių parengtos knygos


Pyšek P., Cock M.J.W., Nentwig W., Ravn H.P. (eds), 2007: Ecology and Management of Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum). Wallingford. 


Knygų straipsniai


Thiele J., Otte A., 2007: Impact of Heracleum mantegazzianum on invaded vegetation and human activities. – In: Pyšek P., Cock M.J.W., Nentwig W., Ravn H.P. (eds), Ecology and Management of Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum): 144–156. Wallingford. 


Konferencijų darbai ir publikacijos konferencijų pranešimų santraukų rinkiniuose 


Kühn I., 2017: Modelling plant invasions: the role of climate, traits and socioeconomy. – In: Máguas C., Crous C., Costa C. (eds), Ecology and Management of Alien Plant Invasions. Syntheses, Challenges and New Opportunities. 4–7 September 2017, Lisboa, Portugal. Book of Abstracts: 36. Lisboa. 


Máguas C., Crous C., Costa C. (eds), 2017: Ecology and Management of Alien Plant Invasions. Syntheses, Challenges and New Opportunities. 4–7 September 2017, Lisboa, Portugal. Book of Abstracts. Lisboa.


Ataskaitos ir techniniai dokumentai


Parengti autorių


Smeets E., Weterings R., 1999: Environmental Indicators: Typology and Overview. EEA Technical report No 25. European Environment Agency. 


Parengti institucijų


European Commission, 2017: Invasive Alien Species of Union Concern. Luxembourg.


Teisės aktai


CIR, 2017: Commission implementing regulation (EU) 2017/1263 of 12 July 2017 updating the list of invasive alien species of Union concern established by Implementing Regulation (EU) 2016/1141 pursuant to Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council. – Official Journal of the European Union, L182: 37.


European Community, 2000: Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy. – Official Journal of the European Communities, L327: 1–72.


Įstatymas, 2020: Lietuvos Respublikos laukinių augalų ir grybų įstatymas. – Teisės aktų registras, Nr. 21145. 


Disertacijos


Rijal D.P., 2015: Invasive Heracleum in northern Europe: Introduction history and impact on native plant diversity. A dissertation for the degree of Philosophiae Doctor. University of Tromsø. Tromsø. 


Tinklalapiai ir internetinės duomenų bazės


Kirschner J., Štepánek J., Greuter W., 2007: Taraxacum. – In: Greuter W., Raab-Straube E. von (eds), Compositae. Euro+Med Plantbase – the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. http://ww2.bgbm.org [accessed 15 December 2021].


IPNI, 2021: International Plant Name Index. https://www.ipni.org [accessed 15 December 2021].


NURODYMAI STRAIPSNIŲ AUTORIAMS

Atnaujinti nurodymai bus paskelbti netrukus.

Visi žurnalui įteikti rankraščiai, siekiant užtikrinti skelbiamų straipsnių originalumą, tikrinami dėl galimo plagiavimo. Vertinti pateikti tekstai lyginami su duomenų bazėse esančiais mokslinių publikacijų tekstais. Jeigu paaiškėja, kad tekste yra plagiato arba saviplagiato, rankraščiai toliau nevertinami ir grąžinami autoriams.

Pasirinkite metus