Labokas, J.

Evaluation of leaf morphology in Corylus avellana using image analysis and elliptic Fourier descriptors [Corylus avellana lapų morfologijos įvertinimas naudojant atvaizdų analizę ir elipsinius Furjė deskriptorius]

Select year