Melvydas, V., Gedminienė, G., Čapukoitienė, B., Pilevičienė, S., Lebionka, A.

Investigation of killer and adhesive properties of new microorganisms originated from Lithuania and Polar Ural [Naujų mikroorganizmų, rastų Lietuvoje ir Poliariniame Urale, biocidinių ir adhezinių savybių tyrimas]

Select year