Vyšniauskienė, R., Rančelienė, V., Jančys, Z., Kemežienė, I.

Effect of ultraviolet A radiation on Crepis capillaris plants and activity of superoxide dismutase [Ultravioletinės A spinduliuotės poveikis Crepis capillaris augalams ir superoksido dismutazės aktyvumui]

Select year