Švegždienė, D., Raklevičienė, D., Koryznienė, D.

Gravity-dependent movement of amyloplasts along gravisensing cells of Lepidium sativum hypocotyls [Sėjamosios pipirnės (Lepidium sativum) hipokotilių amiloplastų judėjimo išilgai gravisensorinių ląstelių priklausomybė nuo gravitacijos]

Select year