Miliuvienė, L., Gavelienė, V., Jurevičius, J., Kazlauskienė, D., Pakalniškytė, L.

Embryogenesis, morphogenesis and productivity regulation in different rape (Brassica napus) varieties [Skirtingų veislių rapsų (Brassica napus) embriogenezės, morfogenezės ir produktyvumo reguliavimas]

Select year