Bandzaitienė, Z.

The growth and yielding of lingonberry (Vaccinium vitis-idaea) in soil covered with black plastic foil [Bruknės (Vaccinium vitis-idaea) augimas ir derėjimas dirvožemio paviršių padengus juoda polietilenine plėvele]

Select year