Vol. 14 (1) 2008

Motiejūnaitė, J., Alstrup, V., Randlane, T., Himelbrant, D., Stončius, D., Hermansson, J., Urbanavichus, G., Suija, A., Fritz, Ö., Prigodina Lukošienė, I., Johansson, P.

New or noteworthy lichens, lichenicolous and allied fungi from Biržai district, Lithuania [Naujos ir retos kerpių ir su jomis susijusių grybų rūšys, aptiktos Lietuvoje, Biržų rajone]

Select year