Patalauskaitė, D.

On the Quercetalia robori-petraeae in Lithuania [Apie Quercetalia robori-petraeae eilę Lietuvoje]

Select year