Šimkūnas, A., Šiaudinis, G., Mikalauskas, K., Valašinaitė, S.

Refined method for photosynthetic potential calculation [Patobulintas fotosintezės potencialo skaičiavimo metodas]

Select year