Snieškienė V., Juronis V.

Distribution of fungus Schizophyllum commune on green plantings in Lithuanian cities and forests [Schizophyllum commune paplitimas Lietuvos miestų želdiniuose ir miškuose]

Select year