Zitikaitė, I., Jomantienė, R., Staniulis, J.

Detection of natural infection of tomato crop by Potato X potexvirus [Aptikta bulvių X poteksviruso natūrali infekcija pomidoruose]

Select year