Urbanavichus, G., Motiejūnaitė, J., Kukwa, M., Urbanavichene, I.

Contribution to the biota of lichens and lichenicolous fungi of Murmansk region (NW Russia) [Papildomi duomenys apie Murmansko regiono (ŠV Rusija) kerpių ir ant jų augančių grybų biotą]

Select year