Prigodina-Lukošienė, I., Naujalis, J. R.

Structure of epiphytic lichen communities on common oak (Quercus robur) in Lithuania [Paprastojo ąžuolo (Quercus robur) epifitinių kerpių bendrijų struktūra Lietuvoje]

Select year