Miliuvienė, L., Novickienė, L., Jurevičius, J.

Oilseed rape growth regulation by compounds 3-DEC and 17-DMC [Rapsų augimo reguliavimas naudojant 3-DEC ir 17-DMC junginius]

Select year