Anisimovienė, N., Mockevičiūtė, R., Jodinskienė, M.

Indole-3-acetic acid in chloroplasts: the possibilities of phytohormone fund formation [Indolil-3-acto rūgštis chloroplastuose: fitohormono fondo formavimo galimybės]

Select year