Šriubėnienė, J., Baliūnienė, A., Jančys, Z.

Ekologinių veiksnių įtaka viendienės (Hemerocallis) introdukcijai Lietuvoje [The influence of ecological factors on introduction of Hemerocallis in Lithuania]

Select year