Šveistytė, L., Lugauskas, A., Vidgirytė, A.

Potential toxin producing micromycetes in the dust of mills and agricultural production storehouses [Mikromicetai, potencialūs toksinų producentai, malūnų, augalinės žaliavos ir sandėlių dulkėse]

Select year