Daduang, S., Nuchadomrong, S., Dumrongwutinon, P.

Glycoprotein and biotin-coupled proteins as taxonomic markers of Cassia fistula [Glikoproteinai ir su biotinu poromis sujungti baltymai kaip taksonominiai Cassia fistula žymekliai]

Select year