Motiejūnaitė, J., Stončius, D., Kukwa, M.

Contribution to the Lithuanian flora of lichens and allied fungi. II [Papildomi duomenys apie Lietuvos kerpių ir su jomis susijusių grybų florą. II]

Select year