Kalinauskaitė, N., Naujalis, J.

Riccia canaliculata – nauja kerpsamanių rūšis Lietuvoje [Riccia canaliculata – new in Lithuania species of liverworts]

Pasirinkite metus