Šulčius, S., Staniulis, J., Paškauskas, R.

Comparative analysis of methods for quantitative assessment of virus-like particles in eutrophicated aquatic environments [Metodų, skirtų virusinių dalelių kiekiui eutrofikuotose hidroekosistemose įvertinti, lyginamoji analizė]

Pasirinkite metus