Patalauskaitė, D.

The flora of Lithuanian oakwoods on both sides of the Carpinus betulus distribution border [Lietuvos ąžuolynų flora abipus Carpinus betulus arealo ribos]

Pasirinkite metus