Kutorga, E., Rukšėnienė, J., Treigienė, A.

Microscopical fungi on Carpinus betulus in Lithuania. 1. Teleomorphs and associated anamorphs [Paprastojo skroblo aukšliagrybiai Lietuvoje. 1. Teleomorfos ir susijusios anamorfos]

Pasirinkite metus