Petrošius, R., Gudelienė, I., Marčiulionienė, D.

Comparison of 90Sr and Ca transfer in the system soil–plant under natural conditions [90Sr ir Ca pernašos sistemoje dirvožemis–augalas palyginimas natūraliomis sąlygomis]

Pasirinkite metus