Treigienė, A.

Koprofiliniai pirenomicetai ir lokuloaskomicetai Lietuvoje. Sporor-miella ir Preussia gentys [Coprophilous pyrenomycetes and loculoascomycetes in Lithuania. Genera Sporormiella and Preussia]

Pasirinkite metus