Stankevičienė, D.

Kėdainių rajono lapuočių miškų ektomikorizės morfotipai ir jų charakteristika [Characteristics of ectomycorrhizal morphotypes determined in deciduous forests of Kėdainiai district]

Pasirinkite metus