Repečkienė, J., Januška, V., Paškevičius, A., Lugauskas, A.

Mikroorganizmų kiekis ir rūšių įvairovė mazutu užterštame grunte [Amount and species diversity of microorganisms in fuel-oil-contaminated soil]

Pasirinkite metus