Markovskaja, S.

Notes on foliicolous freshwater Hyphomycetes and Oomycetes from sulphuretted waters in Kemeri National Park, Latvia [Pastabos apie gėlavandenius hifomicetus ir oomicetus ardančius lapus sieringuose šaltiniuotuose Kemeri nacionaliniame parke, Latvijoje]

Select year